​

VERSO on moderni kaupunkipuutalo, jonka arkkitehtisuunnittelussa on huomioitu passiivinen auringon lämpö ja valo. Tilasuunnittelun kantavana ajatuksena ovat lapsiperheen arjessa hyvin toimivat, tehokkaat ja muuntuvat neliöt. Vantaan Asuntomessuille rakentuu VERSO-koti Laura ja Pertti Krögerille. VERSOON tulee Miinuskeittiö, ja ihan senkin takia tulemme seuraamaan talon vaiheita blogissa.  

Mikä VERSO?

VERSON takana on GreenBuild Oy, vuonna 2009 perustettu ympäristövastuullinen, uuden sukupolven valmistaloyritys, joka on erikoistunut passiivitalorakentamiseen.

GreenBuild Oy rakentaa precut-menetelmällä hengittäviä, selluvillaeristeisiä GreenBuild®-puupassiivitaloja, jotka edistävät asukkaidensa hyvinvointia ja ovat samalla elinkaariedullisia ja ympäristöystävällisiä asua. Taloja, jotka ovat hyviä ihmiselle ja luonnolle.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja GreenBuild Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Tarkoituksena on edistää hiilidioksidipäästöjä vähentävää puurakentamista ja tukea Suomen luonnonsuojeluliiton ilmastonsuojelutyöt

Mikä oikeastaan on passiivitalo?

Passiivitalo on vähän lämmitysenergiaa kuluttava rakennus, joka ei tarvitse aktiivista lämmitystä muuta kuin aivan huippupakkasilla. Talon lämmityksessä hyödynnetään passiivisia lämmönlähteitä kuten valaistusta, kodinkoneita, ihmisiä ja aurinkoenergiaa. 

Lämmitystarpeeseen ostetun energian määrä on passiivitalossa vähäistä. Tähän päästään hyvällä lämpöeristyksellä ja ilmatiiveydellä, energiatehokkaalla ilmanvaihdolla sekä ilmansuuntien huomioinnilla suunnitteluvaiheessa. Passiivitalon lämmitystarve on yli puolet pienempi normitaloon verrattuna. Tämä tarkoittaa merkittäviä kustannus- ja ympäristösäästöjä rakennuksen elinkaaren aikana. 


Lisää VERSON vaiheita ja Krögerin perheen mietteitä pian!