Rakennustietosäätiö RTS on hyväksynyt jo yli 90% Puustelli Group Oy:n mallistossa olevista tuotteista rakennusmateriaalien parhaaseen M1-päästöluokkaan. Tunnus kattaa jo lähes koko Puustelli-malliston, lukuunottamatta muutamaa, erikseen mainittua poikkeusta. M1-tunnusta voivat käyttää vain ne yritykset ja vain niiden valmiiden tuotteiden yhteydessä, jotka on puolueettomasti testautettu ja luokitus näiden tulosten perusteella myönnetty.

Puustelli käyttää tuotteidensa valmistuksessa laadullisesti parhaita saatavilla olevia materiaaleja, myös ekologisuutta ja sisäilmapäästöjä ajatellen. Nyt myönnetty M1-tunnus vahvistaa Puustellin oikeaa suuntaa ja toimintaperiaatteita. Huomioitavaa on, että pelkkä M1-luokiteltu materiaali ei takaa M1-luokittelun vaatimaa tuotetta, vaan jokainen valmis tuote on testautettava erikseen puolueettomassa laboratoriossa. Vain näin voidaan varmistua siitä, ettei myöskään tuotteen valmistusvaiheessa ole käytetty sopimattomia pinnoitteita, pintakäsittelyaineita, liuottimia, kiinnitysaineita, liimoja tai yhdisteitä.

M1-luokitus tarkoittaa Puustelli-kalusteiden osalta myös puhdasta sisäilmaa. Suurin osa Puustelli-malliston materiaaleista ja lisäosista tulee niitä valmistavilta tehtailta suoraan ilman välikäsiä. Alihankinnat tulevat yhteistyökumppaneilta, joilla omien tuotteiden sertifikaatit ovat kunnossa. Juuri näistä materiaaleista ja osista tuotteet valmistetaan Harjavallan tehtailla. Puustelli-rungot valmistetaan erittäin vähäpäästöisestä, melamiinipinnoitetusta lastulevystä, jonka päästöluokka on EPF-S. Pelkästään jo tämän Puustellissa käytössä olevan levyn formaldehydiarvot ovat puolta matalammat kuin kalusteissa yleisesti käytössä olevissa E1-luokan lastulevyissä. Puustelli-rungot on yleensä koottu valmiiksi. Rungot, hyllyt sekä lisäsivut on ympäri nauhoitettu, taustalevyt molemmin puolin pinnoitettu ja poraukset tehty vain tiettyjä osia varten. Tuotteiden valmistuksen yhteydessä ei käytetä liimoja, joissa on lisättyä formaldehydiä. Tuotannossa ei käytetä raskasmetalleja sisältäviä aineita eikä niitä synny valmistusprosesseissakaan. Puuovet pintakäsitellään vain vesiohenteisin petsein, lakoin ja luonnonöljyin. Edellä mainitut syyt vaikuttavat mm. siihen, että Puustelli-kalusteissa ei ole hajuhaittoja, ne eivät aiheuta ärsytyksiä eivätkä allergisoi.

Puustelli–mallisto jo lähes* kokonaan M1-hyväksytty
Puustelli-malliston aktiivimyynnissä olevat rungot
• melamiinipintaiset
* viilurunkojen osalta testaukset ovat vielä kesken

Puustelli-malliston ovet ja etulevyt
• melamiinipintaiset
• laminaattipintaiset
• massiivipuiset; tammi, koivu, mänty
pintakäsittely; lakattu, öljytty, puuvalmis
• viilutetut; tammi, koivu, mänty, erikoisviilu
pintakäsittely; lakattu, öljytty, puuvalmis
• PU-maalatut

Puustelli-malliston tasot
• laminaattipintaiset
• keraamiset
• kvartsit
• luonnonkivet
• massiivipuiset; tammi, koivu, mänty, kirsikka, pähkinä, wenge
pintakäsittely; öljytty, puuvalmis
• Solid-komposiitit


Ekologisessa Puustelli Miinus -mallistossa ei käytetä MDF- tai lastulevyä, ei myöskään melamiini- tai laminaattipinnoitteita.

Puustelli Miinus -malliston rungot
• Biokomposiittirungot alittavat M1-raja-arvon jopa puolella valinnoista riippuen
* viilurunkojen osalta testaukset ovat vielä kesken

Puustelli Miinus -malliston ovet ja etulevyt
• kaikki alle M1-raja-arvon

Puustelli Miinus -malliston tasot
• kaikki alle M1-raja-arvon

M1-luokitus edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä

M1-luokitus on yritys- ja tuotekohtainen. Luokitustoiminta on vapaaehtoista, mutta monet rakennuttajat ja suunnittelijat suosivat jo materiaalivalinnoissaan M1-luokiteltuja tuotteita. Suomen Rakennuttajaliitto RAKLI, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Suomen Konsulttitoimistojen Liitto SKOL suosittelevat jäsenilleen M1-luokituksen käyttöönottamista rakentamisen laadun edistämiseksi.

Sisäilma-asioiden huomioon ottaminen rakentamisen ja rakennusten käytön kaikissa vaiheissa on edellytys hyvälle sisäilmalle. Sisäilman laatuun vaikuttavat kaikki sisätilojen rakennusmateriaalit. Rakennusmateriaalien päästöluokitus määrittelee vaatimukset työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille. M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä.

M1-luokan vaatimukset

M1-luokkaan kuuluvat ne tuotteet, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC*) < 0,2 mg/m2 h
Formaldehydi (HCOH) < 0,05 mg/m2 h
Ammoniakki (NH3) < 0,03 mg/m2 h
Karsinogeeniset aineet (IARC**) < 0,005 mg/m2 h
Materiaali ei haise; hajutestin tulos vähintään + 0,1

M1-luokan myöntämisen edellytyksenä on, että testaukset suorittaa puolueeton tutkimuslaboratorio. Puustelli-tuotteista jo yli 90% on testautettu ja ne kaikki kuuluvat M1-luokkaan.