Ponnistelemme pakkausjätteiden sekä hukkamateriaalin vähentämisen puolesta. Tavoitteenamme on tuotteen koko elinkaaren kattava ympäristövastuullinen toimintatapa, joka minimoi ympäristövaikutukset, välttää jätteen syntymistä ja kierrättää materiaalit tarkoin. Jätteiden lajittelu on modernin tuotantolaitoksemme mukaisesti systemaattista ja soveltuvin osin käytämme hukkamateriaalia myös tehtaamme lämmitykseen.

Olemme sitoutuneet myös vahvasti tuotannossa syntyvien jätteiden vähentämiseen ja käytämme materiaalit mahdollisimman tarkoin hyödyksi. Myös pakkausten osalta pyrimme mahdollisimman niukkaan ja tehokkaaseen materiaalin käyttöön.

Maahantuonti vaatii kuitenkin vahvempia kuljetuspakkauksia ja siihen on jo olemassa esimerkillinen vaihtoehto. Jokainen uuden sukupolven LegraBoxlaatikko mekanismeineen toimitetaan valmistajalta suoraan Puustellin tehtaalle. Samat, täysin kierrätettävät kuljetuspakkaukset ovat tehokkaassa käytössä valmistajan ja Puustellin välillä. Olemme myös mukana pakkausmateriaalien kierrätysohjelmassa, jossa tuottajavastuumme ulottuuaina kuluttajille päätyviin pakkauksiin asti. Keittiöasentaja vie mukanaan kaiken keittiöstä syntyvän pakkausjätteen ja toimittaa sen kierrätykseen. Asiakkaan ei koskaan tarvitse huolehtia pakkausmateriaalista.