Puustelli saavutti viime vuonna vaativan M1-päästöluokan, ja siitä kirjoitimmekin blogissa jo aiemmin. Mutta mitä ihmettä tarkoittavat muut Puustellin merkinnät?

AVAINLIPPU -suomalaisuuden merkki

Jokainen Puustelli-keittiö valmistetaan Harjavallassa. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Avainlippu-alkuperämerkin Puustelli Group Oy:lle. Suomalaisuus on Puustellissa itseisarvo jo sinänsä, ja Avainlippu-merkillä haluamme korostaa tuotteidemme suomalaista alkuperää ja laatua. Samalla haluamme olla näkyvästi mukana edistämässä suomalaista työllisyyttä sekä suomalaisen työn arvostusta. Avainlippualkuperämerkki kertoo sen, että Suomessa valmistetun tuotteen tai Suomessa tuotetun palvelun kotimaisuusaste on vähintään 50%. Kotimaisuusaste tarkoittaa suomalaisten kustannusten osuutta tuotteen tai palvelun omakustannusarvosta. Puustelli-tuotteiden kotimaisuusaste on peräti 85% Tehdas, jossa kaikki Puustelli-kalusteet valmistetaan on ja pysyy Harjavallassa.

”Made in Harjavalta” on jo käsite.

ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä

Toimintamme perustuu kestävään kehitykseen ja jatkuvaan laadun parantamiseen. Puustelli-laadun takeena on maailmanlaajuinen ISO 9001 -standardin mukaan sertifioitu laadunhallintajärjestelmä, joka on ollut tärkeä osa Puustellin kestävää kehitystä jo vuodesta 2004 lähtien. Haluamme kehittyä ja parantaa toimintaamme joka saralla yhä paremmaksi. Laadunhallintajärjestelmä, jossa Puustelli on mukana, on jo laajuudeltaankin ainutlaatuinen koko kalustetoimialalla. Jatkuvan ja kattavan tarkastelun kohteena ovat koko Puustelli-toiminnan kaikki osa-alueet aina johtamistavoista materiaalien alkulähteille saakka.

Puustellissa vastuullisuus on velvoittanut meitä toimimaan kaikkia arvoja kunnioittaen. Velvoitteelta se ei ole kuitenkaan tuntunut, vaan se kuuluu osaksi toimintaamme ja ajatusmaailmaamme. Teemme tärkeiden asioiden puolesta työtä mielellämme.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä

Vastuullinen Puustelli huomioi ympäristön koko toiminnassaan. Puustellin toiminnassa on perinteisesti pyritty mahdollisimman vähäiseen ympäristökuormitukseen ja sen hyväksi olemme tehneet paljon töitä pitkään. Olemme siinä onnistuneet kehittämällä toimintaamme yhä ympäristöystävällisemmäksi valitsemalla vastuullisia materiaaleja, valmistamalla niistä mahdollisimman puhtaita ja ekologisesti valmistettuja Puustelli-tuotteita. Siitä myös M1-sertifikaatti on jo todisteena.

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöstandardi, jonka systemaattinen ja ohjaava toimintatapa nostaa yrityksessä ympäristösuojelun tasoa entisestään ja osoittaa ympäristöasioiden vastuullista hoitamista yhä paremmin. Ympäristölainsäädännön noudattaminen on luonnollinen osa järjestelmän toimintaa. Vastuullisena valmistajana Puustelli on sitoutunut noudattamaan tämän standardin vaatimuksia ja olemme saaneet siitä Bureau Veritasin myöntämän IS O 14001 -sertifikaatin.

OHSAS 18001 -Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

Henkilökunnan hyvinvointi on kaiken perusta. OHSAS 18001 on maailmanlaajuisesti arvostettu standardi.Työterveyteen ja työturvallisuuteen kohdistuva järjestelmä on suunniteltu auttamaan yritystä parhaiden mahdollisten työolosuhteiden luomisessa henkilökunnalleen. Merkki kertoo myös siitä, että yritys panostaa jatkuvasti osaamiseen, kestävään kehitykseen ja luotettavuuteen. OHSAS 18001 -sertifikaatin on sertifioinut Puustellille Bureau Veritas, joka on yksi järjestelmän kehittäjistä. Järjestelmä edistää työpaikalla joustavaa yhteistyötä, tiedonkulkua ja viestintää. Se parantaa samalla motivaatiota, tehokkuutta ja hyvinvointia. Riskien tunnistaminen ja työskentelytapojen parantaminen auttaa ennaltaehkäisemään tapaturmia, sairauksia ja työterveysongelmia. Järjestelmä parantaa myös henkilökunnan tietoisuutta turvallisuudesta.

FI standardien mukainen tuote

Puustelli-tuotteet ovat standardien mukaisia. Standardeja tarvitaan helpottamaan jokapäiväistä elämää, lisäämään turvallisuutta, parantamaan taloudellisuutta ja järkiperäistämään toimintaa. FI-merkki osoittaa, että Puustelli-tuote on standardien mukaan valmistettu, turvallinen, kestävä ja laadukas. Uusille tuoteryhmille tehdään aina kattavat testaukset ja tarkastukset ennen hyväksyntää. Merkinnän piiriin jo kuuluvia tuotteita valvotaan jatkuvasti ja tarkistustestauksia tehdään säännöllisin väliajoin paikan päällä. Puustellilla tuotteiden kestävyys, turvallisuus ja laatu on testattu virallisesti jo vuodesta 1989 lähtien. Tunnuksena oli tuolloin SFS-merkki, joka myöhemmässä vaiheessa muuttui nykyiseksi FI-merkiksi.

FI-merkki on Euroopan talousalueella tunnettu ja arvostettu standardi.