Puustelli-tasoihin tehdään valmiiksi liesitaso- ja allasaukot, jotka huolitellaan tasomateriaalien vaatimalla tavalla. Laminaattitason pintamateriaalin alla on aina lastulevyä. Formaldehydipäästöjen estämiseksi tasot nauhoitetaan ympäri ja aukot sekä liitoskohdat viimeistellään. Massiivisesta laminaatista valmistetussa tasossa ei lastulevyä eikä nauhoitustarvetta ole.

Jokainen Puustellista toimitettu taso kuuluu parhaaseen M1-sisäilmaluokkaan.

Täysin kierrätettävät tasomateriaalit, kuten keraamiset tasot, ovat hiilijalanjäljiltään sekä päästömittauksiltaan suopeita. Siksi ne ovat myös Puustelli Miinus -malliston tuotteita.

Samoin kierrätettäviä ja päästöiltään puhtaita ovat massiivipuutasot. Niitä valmistettaessa ei käytetä liimoja, joissa on lisättyä formaldehydiä, ja tason pinta viimeistellään lempeillä luonnonöljyillä. Mallistossa on useita puulajeja. Solid-komposiittitasot ovat täysin kierrätettäviä ja kuuluvat myös M1- luokkaan, kuten myös kivitasot. Kivi on luonnonmateriaalia ja täysin kierrätettävissä. Silti valmiin kivitason hiilijalanjälki on tumma louhimisen, työstöjen ja painavien kuljetusten sekä näistä aiheutuvien energia- ja polttoainekulutusten vuoksi.