Tuotteen valmistustavoilla on vähintään yhtä suuri merkitys valmiin tuotteen kestävyyteen, turvallisuuteen ja puhtauteen kuin itse materiaalivalinnoillakin. Puustellissa tuotekehityksen vahva panos, tekniikan ajanmukaisuus sekä valmistusmenetelmien jatkuva hiominen varmistavat sen, että Puustelli-tuotteesta tulee kestävä, viimeistelty ja turvallinen käyttäjälleen.

Sisäilmapäästöjen osalta yli 90% Puustelli-tuotteista on jo testattu ja ne kaikki kuuluvat M1-luokkaan, joka on sisäilmaluokituksen paras taso.

Puustelli-tuotannossa emme käytä raskasmetalleja sisältäviä aineita, eikä niitä synny valmistusprosesseissakaan. Tuotannossa käytettävät liimat, joita tarvitaan ovia, runkoja ja tasoja valmistettaessa, eivät sisällä lisättyä formaldehydiä. Lasernauhoitettuihin tuotteisiin liimaa ei tarvita lainkaan.

Massiivipuiset ja viilutetut tuotteet pintakäsittelemme luonnonöljyillä tai vesiohenteisin petsein ja lakoin. Puuovet saavat lisäksi UV-pintakäsittelyn, joka vähentää luonnonvalon aiheuttamia sävymuutoksia. Pintakäsittelyosastolla vesiohenteisten pintakäsittelyvälineiden ja -laitteiden puhdistaminen synnyttää jätevettä, joka otetaan tarkoin talteen ja toimitetaan edelleen käsiteltäväksi.

Puustelli-laatu koostuu kestävistä ja puhtaista materiaaleista sekä ympäristöystävällisistä valmistustavoista visuaalista ilmettä unohtamatta.

M1-merkki ilmaisee, että tuote on puhdas, siinä ei ole hajuhaittoja, eikä se aiheuta ärsytyksiä.

Sisäilman puhtautta määritellään kolmella eri tasollaja luokituksista M1 on parhain. Puolueettoman testilaboratorion tulosten perusteella, Rakennustietosäätiö on luokitellut M1-luokkaan jo yli 90% Puustelli-tuotteista.